การประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถทำได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่

 • กราฟิกดีไซเนอร์
 • โมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์
 • นักออกแบบภาพประกอบ
 • นักออกแบบตัวอักษร
 • นักออกแบบ Brands
 • นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • นักออกแบบสื่อโซเชียลมีเดีย
 • นักออกแบบกราฟิกและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ช่างถ่ายภาพ วิดีโอและตัดต่อ
 • ฯลฯ