งานสร้างสรรค์

ผลงานการออกแบบตัวพิมพ์ “BSRU”
อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

>> ดาวน์โหลดฟ้อนต์ <<

 


ผลงานการออกแบบตัวพิมพ์ “ชะลอม”
อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

 


ผลงานการออกแบบตัวพิมพ์ “สรรเสริญ”
อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

 


ผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ

ผลงานจากการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 


ผลงานภาพวาดในแนวพฤกษศิลป์
อาจารย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์

จากงานนิทรรศการ Worldwide Botanical Art Day 18 May 2018
นิทรรศการที่รวบรวมผลงานภาพวาดแนวพฤกษศิลป์ของพืชพื้นเมืองในแต่ละประเทศ โดยมีกว่า 1,000 ภาพ โดยศิลปินกว่า 700 คน รวม 25 ประเทศ ต่างจัดการแสดงในประเทศของตน

 


ผลงานภาพประกอบ
นายศฐา ศรีวิโรจน์ (นักศึกษาของสาขาวิชาฯ)

ผลงานภาพประกอบลายเส้นใช้ประกอบในนวนิยายรางวัลซีไรต์ พุทธศักราช ๒๕๒๒
นวนิยายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวรรณกรรมแห่งชาติ เรื่อง “ลูกอีสาน”
ผลงานของคำพูน บุญทวี นักเขียนรางวัลซีไรต์คนแรกของไทย

 


ผลงานการออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนบ้านเกาะเหลา
ทีมดวงดี : นางสาวพรรณนิภา ลมสุขะ และ นายวรพงษ์ บุตรดี

ผลงานออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชน ทีมดวงดีได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและผ่านเข้ารอบเป็น 6 ทีมสุดท้าย ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ ปีที่ 4 ชนช้างกราฟิก ออกอากาศทางช่องอัมรินทร์ทีวี  จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม