ติดต่อ

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ชั้น 2 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
Tel : 02 473 7000 ต่อ 2000,  083 845 6449 (ประธานสาขาวิชา)

Website : http://graphic.bsru.ac.th
Instragram : graphic.info.bsru
Facebook : https://www.facebook.com/bsru.viscomm/
Twitter : Graphic & Info Design.BSRU   [  @infobsru  ]