ติดต่อ

ที่อยู่ :
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ชั้น 2 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร

Tel : 02-4737000, 093-5595514

Website : http://graphic.bsru.ac.th

Instragram : graphic.info.bsru

Facebook : https://www.facebook.com/bsru.viscomm/

Twitter : Graphic & Info Design.BSRU   [  @infobsru  ]