ภาพประกอบลูกอีสาน

ผลงานภาพประกอบ โดย นายศฐา ศรีวิโรจน์ นักศึกษาของสาขาวิชาฯ ใช้ประกอบในนวนิยายรางวัลซีไรต์ ๒๕๒๒ นวนิยายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวรรณกรรมแห่งชาติ เรื่อง “ลูกอีสาน”
ผลงานของคำพูน บุญทวี นักเขียนรางวัลซีไรต์คนแรกของไทย