การประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถทำได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่

  • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
  • นักออกแบบแบรนด์ (Branding Designer)
  • นักออกแบบยูเอ็กซ์และยูไอ (User Experience and User Interface Designer: UX & UI)
  • นักออกแบบภาพประกอบและนิยายภาพ (Illustration Designer)
  • นักออกแบบตัวอักษร และนักออกแบบฟอนต์ (Type Designer)
  • นักออกแบบคอนเทนต์กราฟิก (Content Graphic Designer)
  • ผู้ประกอบการด้านครีเอทีฟกราฟิก (Freelance and Creative Graphic Entrepreneur)
  • ฯลฯ