ติดต่อ


สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก

ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
Tel : 02 473 7000 ต่อ 2000,  083 845 6449 (ประธานสาขาวิชา)
Website : http://graphic.bsru.ac.th


Facebook : ครีเอทีฟกราฟิก BSRU


Instragram : graphic.info.bsru


Twitter : Graphic & Info Design.BSRU   [  @infobsru  ]


YouTube : ครีเอทีฟกราฟิก BSRU