งานสร้างสรรค์

 

ผลงานจากวิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  ปีการศึกษา 2566
“The Glowther Exhibition”
Senior Project Exhibition Graphic and Information Design, BSRU


ผลงานจากวิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  ปีการศึกษา 2564
“MeFei Exhibition”
Senior Project Exhibition Graphic and Information Design, BSRU


ผลงานจากวิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  ปีการศึกษา 2563
“17 Lines of life”
Senior Project Exhibition Graphic and Information Design, BSRU


ผลงานจากวิชาโครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์  ปีการศึกษา 2562
“28 PURPLE DOTS” Senior Project Exhibition Viscomm Design, BSRU


ผลงานการออกแบบตัวพิมพ์ “สรรเสริญ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2562 (DEmark 2019)


ผลงานการออกแบบตัวพิมพ์ “BSRU”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

 


ผลงานการออกแบบตัวพิมพ์ “ชะลอม”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์

 


ผลงานภาพประกอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ

ผลงานจากการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 


ผลงานภาพวาดในแนวพฤกษศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์

จากงานนิทรรศการ Worldwide Botanical Art Day 18 May 2018
นิทรรศการที่รวบรวมผลงานภาพวาดแนวพฤกษศิลป์ของพืชพื้นเมืองในแต่ละประเทศ โดยมีกว่า 1,000 ภาพ โดยศิลปินกว่า 700 คน รวม 25 ประเทศ ต่างจัดการแสดงในประเทศของตน

 


ผลงานภาพประกอบ
นายศฐา ศรีวิโรจน์ (นักศึกษาของสาขาวิชาฯ)

ผลงานภาพประกอบลายเส้นใช้ประกอบในนวนิยายรางวัลซีไรต์ พุทธศักราช ๒๕๒๒
นวนิยายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวรรณกรรมแห่งชาติ เรื่อง “ลูกอีสาน”
ผลงานของคำพูน บุญทวี นักเขียนรางวัลซีไรต์คนแรกของไทย

 


ผลงานการออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนบ้านเกาะเหลา
ทีมดวงดี : นางสาวพรรณนิภา ลมสุขะ และ นายวรพงษ์ บุตรดี

ผลงานออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชน ทีมดวงดีได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและผ่านเข้ารอบเป็น 6 ทีมสุดท้าย ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ ปีที่ 4 ชนช้างกราฟิก ออกอากาศทางช่องอัมรินทร์ทีวี  จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม