รางวัลต่างๆ

 • นางสาวแพรวา เจริญกุล และนางสาวเราะห์มานี นิมะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 8) พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน [ประจำปี พ.ศ. 2566]


 • ผศ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์  ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2566 (DEmark 2023) จำนวน 3 รางวัล ในประเภทกราฟิกดีไซน์ จากผลงานออกแบบฟอนต์ในชื่อ “4 ขมัง” “พริ้นซิเพิล” “ผัดไทย” จัดโดยโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  รางวัล DEmark ได้รับการสนับสนุนอจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ The Japan External Trade Organization (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล มีสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพหลัก 


 • นางสาวปริฉัตร ศรีเจริญ และนางสาวพัณณิตา ประสงค์แสนสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 7) พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน [ประจำปี พ.ศ. 2565]


  • ผศ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์  ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 (DEmark 2022) จำนวน 3 รางวัล ในประเภทกราฟิกดีไซน์ จากผลงานออกแบบฟอนต์ในชื่อ “กิน” “ซีทีคิษ” “วังบูรพา” จัดโดยโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   รางวัล DEmark ได้รับการสนับสนุนอจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ The Japan External Trade Organization (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล มีสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพหลัก 


 • นางสาวรัชนีกร จันแปงเงิน และนางสาวจามจุรีย์ เพชรรัตน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6) พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน [ประจำปี พ.ศ. 2564]


 • ผศ.ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์ กับรางวัล Incentive prizes จากงาน 1st Baku International Watercolor Festival “Caspian waves”


 • นางสาวสิริพร ไพปัญญา และนางสาวสุภาวดี วรรณสิงห์ รับรางวัลชนะเลิศในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน [กุมภาพันธ์ 2563]


 •  นายปราชญ์ ธรรมาวุฒิกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหัวข้อ “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future” จากผลงานกว่า 300 ชิ้น ที่ส่งมาเข้าร่วมจากทั่วประเทศไทย จัดการแข่งขันโดย World Bank Group ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC [มกราคม 2563]


 • นายปราชญ์ ธรรมาวุฒิกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

  ได้รับรางวัล Let’s Choose จากการประกวดผลงานภาพวาดในหัวข้อ “Let’s Post 49 / Let’s Create New you For New Year ! …วาดคุณคนใหม่ ต้อนรับปีใหม่กันเถอะ !” จัดโดย Let’s Comic [มกราคม 2563]

  โดยปราชญ์มี concept คือ คนเราจะเปลี่ยนร่างกายไปทุกๆ วัน เช่น พอหมดวันจันทร์เราก็จะหยุดใช้ร่างกายตัวนั้น และย้ายข้อมูลความทรงจำไปอีกร่างกายที่จะใช้ในวันอังคาร ผมเลยใช้ไอเดียนี้มาวาดรูปนี้ ก็คือเราได้ย้ายข้อมูลจากตัวเราในปี 2019 มาในตัวเราในปี 2020 และปัจจุบันเราก็เริ่มใช้ร่างกายของปี 2020 เปรียบเสมือนเราเป็นคนใหม่ที่ยังมีความทรงจำเก่าอยู่


 • นายทนต แก้วพันนัย, นางสาวสิริพร ไพปัญญา และนางสาวสุภาวดี วรรณสิงห์ ได้รับรางวัลYoung Talent  Award  โดยได้นำผลงานการ์ตูนแอนิเมชัน ส่งเข้าประกวด ในหมวดแอนิเมชันประเภท นักเรียน-นักศึกษา กับโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 4 ในหัวข้อ “พ่อออมสอนลูก” ในนามทีม ออกแบบ กับผลงานชื่อ “แอบบอกว่าออกแบบ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย


 • อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์  ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2562 (DEmark 2019)ในประเภทกราฟิกดีไซน์ จากผลงานออกแบบฟอนต์ในชื่อ “สรรเสริญ” (SanSern) จัดโดยโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  รางวัล DEmark ได้รับการสนับสนุนอจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ The Japan External Trade Organization (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล มีสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพหลัก [กันยายน 2563] 


 • ผศ.ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานศิลปกรรมในหัวข้อ “ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า” จัดโดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” และรางวัล Appreciation Award ใน 3rd International Watercolor Contest  [สิงหาคม 2563]

 • นายวรพงษ์ บุตรดี, นายวิศรุต พิพิธนิพนธ์, นายรัชพล ฉ่ำแสง และนางสาวกนกวรรณ ใสหลวง ได้รับรางวัลชมเชย และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จากผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ CBT Thailand ในงานประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (NYD)


 • นายวรพงษ์ บุตรดี และนางสาวพรรณนิภา ลมสุขะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศในรายการชนช้างกราฟิก graphic design battle ปี 4 สนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม


 • นายพงศ์ธร ดีสะท้าน  ได้รับรางวัลชมเชย และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทในงานประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : ตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562


 • อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานออกแบบตัวพิมพ์
  ชื่อผลงาน “วังบูรพา” ในการประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์
  รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ในด้านอักษรประดิษฐ์ เนื่องในวันนริศ ประจำปี พ.ศ. 2560


 • อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มงานกราฟิกดีไซน์การประกวดรางวัล DEMARK AWARD 2017 จากการสร้างผลงานปฏิทินในหลวง 2560 โดยทำงานร่วมกับกลุ่มเซียมไล้


 • ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์   ได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับดีมาก จากสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมส์เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)

 • ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์  ได้รับรางวัลบทความดีเด่น  จากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2558


 • ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์  ได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับดีมาก จากสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมส์เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ในงาน International e-learning conference Thaisim 2015